Wat is persoonlijke erkenning

Gratis stockfoto met blauwe achtergrond, detailopname, erkenning
Normaal gezien zijn er minstens drie niveaus van taxi’s. Het eerste niveau is het laagste en verwijst naar de minimumdienst die de chauffeur gaat leveren.
Het tweede niveau is een contracthuurkaart. Dit is het serviceniveau aan of nabij de bovenkant van de kaart. De term huurcontractkaart is niet de normale term voor een taxikaart. Met deze kaart kan de klant een kaart op tijdelijke basis gebruiken. Deze functie is goed als de kaart is gebruikt op een huurcontract. De kaart wordt onmiddellijk gebruikt en de rekening wordt dus automatisch gecrediteerd. Deze kaart houdt het gebruik van de kaart bij en is daarom nuttig voor kilometerheffingen, aangerekende tolgelden en kosten die voortvloeien uit sleep- en huurkosten. Dit is het minimale serviceniveau dat een taxi moet leveren om een gratis rit te krijgen. In sommige gevallen wordt de kaart ook geautoriseerd door de tussenpersonen die betrokken zijn bij het proces van het verkrijgen van de dienst. Dit gebeurt wanneer er een vreemd land bij betrokken is, maar gewoonlijk is dit proces niet erg duidelijk.
Het niveau van de dienstverlening is hoger dan dat van de huurkaart. Dit niveau staat de taxi toe een zeer uitgebreide service te verlenen. Zo kan de taxi een lift met airconditioning, nachtparkeerplaatsen en bandenwisselaars aanbieden. Het biedt de taxi ook de mogelijkheid om zijn eigen voetpaden aan te bieden, zodat hij in het voertuig kan stappen en geen vertraging oploopt door op het trottoir te stappen. De contract-huurkaart werkt op dit niveau.
In sommige gevallen is de taxichauffeur tevreden en wil hij een fooi geven. De taxichauffeur stopt een klein plastic fooienmuntje in de fooienpot en neemt vervolgens contact op met de chauffeur voor meer informatie over de rit. De antwoordtijd is kort, de chauffeur hoeft alleen maar met een glimlach een richting aan te geven. Dit betekent niet dat de reis voorbij is; het betekent alleen dat er een bevredigende reis wordt gemaakt.
Elke passagier heeft andere eisen met betrekking tot wat hij in een taxi verlangt. De passagier zal de chauffeur moeten vertellen wat hij zoekt om op zijn bestemming te komen. De chauffeur heeft de naam, het adres en het rijbewijsnummer van de passagier nodig. De passagier moet de chauffeur ook vertellen hoe laat hij op zijn bestemming wil aankomen. De chauffeur moet weten hoeveel mensen er met wie meekomen om hun voertuig af te zetten. De passagier moet de chauffeur ook vertellen op welke locatie hij het voertuig wil ophalen. Wanneer dit alles is gedaan zal de chauffeur de namen en de reisroute van de passagier hebben, de bestemming van drop-off en de naam, het adres en de voertuiginformatie van de passagier die de reis maakt.
Sommige passagiers hebben persoonlijke bezittingen te vervoeren. De chauffeur heeft hier geen toegang toe als de passagier deze niet bij zich heeft. De eigenaar van het voertuig is dan verantwoordelijk voor het ophalen van deze spullen. Als de eigenaar ze niet ophaalt, zal de chauffeur een opslagvergoeding moeten betalen. Deze kosten kunnen opwegen tegen de voordelen die de reis van de passagier oplevert.
Sommige mensen vinden kaarten of GPS handig, terwijl anderen liever een papieren kaart. Sommigen zijn meer geïnteresseerd op het krijgen van een alternatief waarbij een bestuurder. Dit is waar persoonlijke recognizance in het spel komt. De bestuurder zal moeten verkrijgen van de namen, adressen en voertuig informatie van de passagier. Vele passagiers hebben een basis algemeen idee van waar zij gaan maar anderen zijn niet bereid om richting te nemen. Dit vereist het individu om meerdere vrije passen te verkrijgen ondanks het feit dat het individu geen voorkennis heeft van waar ze naartoe gaan.
Ongeacht de capaciteiten van het individu, moet de bestuurder een of andere methode hebben om anderen te laten weten waar ze naartoe gaan. Zo niet dan zal de bestuurder eindigen met een verlies of erger nog, iemand`s voertuig kan betrokken raken bij een ongeval. De beste manier om met een klant om te gaan is om hun route te noteren en bereid te zijn om hen op te pikken aan het einde van hun reis.